Eksukrzije so del obveznih izbirnih vsebin oz interesnih dejavnosti.

Kadar šola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti zunaj šole, mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev. Šola mora dijake in njihove starše seznaniti s pravili vedenja na organiziranih strokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih zunaj šole.