Za 2. letnik programa Ekonomski tehnik

      1. Ekonomika poslovanja – VS Temeljne računovodske informacije

I. del: Sredstva in viri sredstev

II. del : Stroški

III. del: Konti uspeha in poslovni izid

IV. del: KONTNI NAČRTI

  2. Ekonomika poslovanja – VS Ekonomika podjetja 

Gradivo: Ekonomika podjetja 2017 – avtorici Darja Palčič in Nataša Vrčon Tratar

 

 Za 3. letnik programa Ekonomski tehnik

       1. MAK  – Materialno knjigovodstvo

I. del: Denarno poslovanje

II. del: Evidentiranje blaga in storitev

III. del: Računovodenje proizvodnje

 

Za 4. letnik programa Ekonomski tehnik

       1. FIK – Finančno knjigovodstvo

I. del: Obračun plač

II. del: Osnovna sredstva in drobni inventar

 

Za 2. in 3. letnik programa Administrator

1. APO – Knjigovodstvo

I. del: Vaja1 – določanje sredstev v Excelu

II. del Vaje v EXCELU

DL1 – potni nalog 1

DL2 – naročilnica

DL3 – pameten račun

DL4 – dobavnica

Vaja 2 – Bilanca stanja 

Vaja 3 – bilanca stanja

Vaja 4 – bilanca stanja

IZDELEK – 2. ad

Vaja 5 – kontni načrt

 2.  AD      APO – knjigovodstvo

Vaja 1 – konti in knjiženje na konte

Vaja 2 – konti in knjiženje na konte

Priprava na preverjanje znanja – knjiženje na konte v Excelu

Izdelek za oceno  – knjiženje na konte v Excelu

 

2. AD OBRAZCI

  1. Račun

2. AD – poglavje STROŠKI

Vaja 1 – knjiženje stroškov

Vaja 2 – knjiženje stroškov

Vaja 3 – knjiženje stroškov

Vaja 4 – knjiženje stroškov

GRADIVA unisVET

1. SODOBNO GOSPODARSTVO – avtorica Ivana Ciglič

  1. Pravno organizacijski vidiki poslovanja (SOGpvp)
  2. Zavarovalno pravo
  3. Pot do zavarovalnega zastopnika
  4. Sodobno gospodarstvo – Gospodarske dejavnosti – 1. letnik ET (SOGgog)

2. PRODAJA BLAGA – avtorica Tanja Skok

  1. Prodaja blaga – Psihologija prodaje za program Trgovec

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

PIN/A  Informacije za odločanje – avtorica Darja Palčič