Tajnica poklicne mature: Branka Žerjal

telefon: +386 5 77 77 531 – kabinet št. 118/I.nad.

elektronski naslov: branka.zerjal@seps.si

uradna ura: sreda, od 9. 10 do 9. 5 5

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

KOLEDAR PM 2018/2019

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

POKLICNA MATURA – GOSPODARSTVO

Primer 1

Primer 2

 

OBRAZCI

 

Cenik opravljanja PM za samoizobraževalce