Organizatorica PUD programa ET in ET-PT: Šavron Andrejka

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

 

Organizatorica PUD programov AD, TR in ET-PTI: Skok Tanja

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

 

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na naslednji povezavi.

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

 

V letu 2018/2019poteka PUD po naslednjem razporedu:

 

PRVI LETNIKI

1.  TR – trgovec (2 tedna): od 06. 06. do 19. 6. 2019

1. AD – administrator (2 tedna): od 06. 06. do 19. 6. 2019

 

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 05. 11. do 16. 11. 2018

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  19. 11. do 30. 11. 2018

2. A – trgovec (6 tednov): od 12. 11. do 21. 12. 2018

2. A – administrator (6 tednov): od 12. 11. do 21. 12. 2018

 

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  05. 06. do 19. 06. 2019

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 05. 06. do 19. 06. 2019

3. A – trgovec (18 tednov): od  16. 01. do 30. 05. 2019

3. A – administrator (18 tednov): od 16. 01. do 30. 05. 2019

 

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od 6. 05. do 17. 05. 2019

 

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 06. 05. do 17. 05. 2019