Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Angleščina221165-
Matematika32,51214,5-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//33-
Temelji pravne kulture/1/0/33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/033-
Administrativno poslovanje
Pisarniško poslovanje3,5/0//115,5-
Knjigovodstvo/2/01/099-
Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje
Osnove računalništva0/20/2/132-
Strojepisje in obdelava besedil0/1,50/10/1115,5-
Upravni postopek
Priprava dokum. sploš. upr. postopka2/01,5/1/148,5-
Uporaba poslovnega bontona//1/166-
Komuniciranje
Posl. in elektronsko komuniciranje1/11/1/132-
Tajniška opravila
Pisarniško tehnično delo/2/00/199-
Hitrostno tipkanje//0/133-
Odprti kurikul
Družboslovje - stroka//1,5/049,5-
Italijanščina2/02/01/0165-
Psihologija/1/0/33-
Poslovno računstvo/2/01/099-
Poslovno komuniciranje//0/133-
Varstvo potrošnika1/0//33-
Zbiranje in obdelava podatkov1/00/20/1132-
Zdravstvena vzgoja2/0//66-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP114114684912-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Angleščina221165-
Matematika32,51214,5-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//33-
Temelji pravne kulture/1/0/33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/033-
Administrativno poslovanje
Pisarniško poslovanje3,5/0//115,5-
Knjigovodstvo/2/01/099-
Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje
Osnove računalništva0/20/2/132-
Strojepisje in obdelava besedil0/1,50/10/1115,5-
Upravni postopek
Priprava dokum. sploš. upr. postopka1/01/0,51/1148,5-
Uporaba poslovnega bontona2/0//66-
Komuniciranje
Posl. in elektronsko komuniciranje1/11/1/132-
Tajniška opravila
Pisarniško tehnično delo1/01/00/199-
Hitrostno tipkanje/0/10/0,549,5-
Odprti kurikul
Družboslovje - stroka//1,5/049,5-
Italijanščina2/02/01/0165-
Psihologija/1/0/33-
Poslovno računstvo/2/0/66-
Poslovno komuniciranje//0/133-
Varstvo potrošnika1/0//33-
Zbiranje in obdelava podatkov1/00/20/1132-
Zdravstvena vzgoja2/0//66-
Govorni nastop//0/0,516,5-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP/228684912-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Angleščina221165-
Italijanščina221165-
Matematika32,51214,5-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//33-
Temelji pravne kulture/1/0/33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/033-
Administrativno poslovanje
Pisarniško poslovanje3,5/0//115,5-
Knjigovodstvo/2/01/099-
Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje
Osnove računalništva0/20/2/132-
Strojepisje in obdelava besedil0/1,50/10/1115,5-
Upravni postopek
Priprava dokum. sploš. upr. postopka1/01/0,51/1148,5-
Uporaba poslovnega bontona2/0//66-
Komuniciranje
Posl. in elektronsko komuniciranje1/11/1/132-
Tajniška opravila
Pisarniško tehnično delo1/01/00/199-
Hitrostno tipkanje/0/10/0,549,5-
Odprti kurikul
Družboslovje - stroka//1,5/049,5-
Hitrostno tipkanje0/1//33-
Psihologija/1/0/33-
Poslovno računstvo/2/0/66-
Poslovno komuniciranje//0/133-
Varstvo potrošnika1/0//33-
Zbiranje in obdelava podatkov1/00/20/1132-
Zdravstvena vzgoja2/0//66-
Govorni nastop//0/0,516,5-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUD/228684912-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaM4445595560
MatematikaM4445595560
ItalijanščinaI3334455420
AngleščinaM3334455420
EkonomijaI2234385280
Športna vzgoja3333420-
ZgodovinaI222/210280
GeografijaI222/210280
Informatika22//140-
Podjetništvo/234315-
Likovna umetnost2///70-
Biologija32//175315
Kemija32//175315
PsihologijaI//2/70280
SociologijaI/2//70280
Ure za izbirni predmet//2-44-8210-420-
Obvezne izbirne vsebine90909030300-
Načrt ocenjevanja
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaM44272-
ItalijanščinaI2/68-
MatematikaI33204-
AngleščinaI44272-
Umetnost1/34-
Zgodovina1/34-
Geografija1/34-
Sociologija/134-
Kemija2/68-
Biologija2/68-
Športna vzgoja23170-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Projekti in poslovanje podjetja
Projektno delo/1/2102-
Menedžment0/3/102-
IKT0/2/68-
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
Razvoj in delovanje gospodarstva/2/068-
Posl. računstvo in stat. obdelava podatkov/3/0102-
Ekonomika podjetja2/0/68-
Upravno administrativno poslovanje
Upravno poslovanje/2/068-
Administrativno poslovanje2/0/68-
Neposredno trženje
Neposredno trženje/2/1102-
OK-Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja/1/034-
Tržno komuniciranje/1/034-
Razvrščanje blaga2/0/68-
Odprti kurikul
Italijanščina - stroka/2/066-
Psihologija/1/034-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP76/76-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaM4334476-
ItalijanščinaI2222238-
Nemščina222/204-
MatematikaI3323374-
AngleščinaI3333408-
Umetnost2///68-
Zgodovina3///102-
Geografija2///68-
Sociologija/2//68-
Psihologija///268-
Kemija3///102-
Biologija3///102-
Športna vzgoja3333340-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Poslovni projekti
Projektno delo///0/3102-
IKT0/20/2//136-
Poslovanje podjetij
Trženje, menedžment/0/40/4/272-
Ekonomika poslovanja
Posl. računstvo in stat. obdelava podatkov//1/11/1136-
Ekonomika podjetja/1/1//68-
Temelj. računovodske. inf./2/1//102-
Sodobno gospodarstvo
Razvoj in delitev gosp.//1/11/0102-
Gospodarske dejavnosti1/11/0//102-
Temelji pravne kulture/2/0//68-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//2/0/68-
Finančno poslovanje
Finančni trgi in ustanove//2/0/68-
Plačilni promet in poslovanje z gotovino//1/0/34-
Prodaja finančnih storitev//1/0/34-
Materialno knjigovodstvo
Denarno poslovanje//1/0/34-
Evidenc. blaga in storitev//1/1/68-
Računovodenje proizv.//1/0/34-
Finančno knjigovodstvo
Finančno knjigovodstvo///2/1102-
OK-Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja///1/034-
Tržno komuniciranje///1/034-
Razvrščanje blaga//2/0/68-
Odprti kurikul
Bančno poslovanje///2/068-
Ekonomska zgodovina1/0///34-
Zavarovalne storitve///2/0102-
Zdravstvena vzgoja/2/0//68-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP/7676/152-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaM4334476-
ItalijanščinaI222/204-
MatematikaI3323374-
AngleščinaI3333408-
Umetnost2///68-
Zgodovina3///102-
Geografija2///68-
Sociologija/2//68-
Psihologija///268-
Kemija3///102-
Biologija3///102-
Športna vzgoja3333340-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Poslovni projekti
Projektno delo///0/3102-
IKT0/20/2//136-
Poslovanje podjetij
Trženje, menedžment/0/40/4/272-
Ekonomika poslovanja
Posl. računstvo in stat. obdelava podatkov//1/11/1136-
Ekonomika podjetja/1/1//68-
Temelj. računovodske. inf./2/1//102-
Sodobno gospodarstvo
Razvoj in delitev gosp.//1/11/0102-
Gospodarske dejavnosti1/11/0//102-
Temelji pravne kulture/2/0//68-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//2/0/68-
Finančno poslovanje
Finančni trgi in ustanove//2/0/68-
Plačilni promet in poslovanje z gotovino//1/0/34-
Prodaja finančnih storitev//1/0/34-
Materialno knjigovodstvo
Denarno poslovanje//1/0/34-
Evidenc. blaga in storitev//1/1/68-
Računovodenje proizv.//1/0/34-
Finančno knjigovodstvo
Finančno knjigovodstvo///2/1102-
OK-Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja///1/034-
Tržno komuniciranje///1/034-
Razvrščanje blaga//2/0/68-
Odprti kurikul
Bančno poslovanje///2/068-
Ekonomska zgodovina1/0///34-
Italijanščina - stroka///2/068-
Zavarovalne storitve///2/068-
Zdravstvena vzgoja/2/0//68-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP/7676/152-
Predmet 1. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Poslovanje podjetij s projekti
Poslovanje podjetij s projekti0/10324-
Ekonomika
Ekonomika5/1198-
Delovanje gospodarstva
Zakonitosti delovanja gospodarstva5/0160-
Pravni temelji delovanja gospodarstva in države4/0128-
Komercialno poslovanje
Komercialno poslovanje3/1136-
Zavarovalne storitve
Zavarovalne storitve2/1102-
OK - Materialno knjigovodstvo
Materialno knjigovodstvo3/0,5104-
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
PUDP7676-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Matematika32,51214,5-
Angleščina221165-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//-33-
Temelji pravne kulture/1/0/-33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/0-33-
Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovanje trg. podjetja1/11/0--99-
Poslovno računstvo/0/2/-66-
IKT0/20/2/-132-
Prodaja blaga
Prodajni proces2/02/0,50,5/0,5-181,5-
Psihologija prodaje/1/01/0-66-
Poznavanje blaga2/21/21/0-264-
Upravljanje z blagovno skupino živila
Upravljanje z blagovno skupino živila/0/10/2-99-
Odprti kurikul
Upravljanje z blagovno skupino tehnika/0/20/1-99-
Aranžiranje/1/1/-66-
Družboslovje - stroka//1,5/0-49,5-
Italijanščina2/02/01/0-165-
Poslovni bonton1/01/0/-66-
Poslovno komuniciranje//0/1-33-
Poslovno računstvo//33-33-
Varstvo potrošnika1/1//-66-
Zdravstvena vzgoja2/0//-66-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Matematika32,51214,5-
Angleščina221165-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur)4. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//-33-
Temelji pravne kulture/1/0/-33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/0-33-
Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovanje trg. podjetja1/11/0/-99-
Poslovno računstvo/2/0/-66-
IKT0/20/2/-132-
Prodaja blaga
Prodajni proces2/02/0,51/0,5-198-
Psihologija prodaje/1/01/0-66-
Poznavanje blaga2/21/21/0-264-
Upravljanje z blagovno skupino živila
Upravljanje z blagovno skupino živila/0/10/2-99-
Odprti kurikul
Upravljanje z blagovno skupino tehnika/0/20/1-99-
Aranžiranje1/00/1/-66-
Poslovni bonton2/0//-66-
Varstvo potrošnika1/1//-66-
Zdravstvena vzgoja2/0---66-
Družboslovje - stroka//1,5/0-49,5-
Italijanščina2/02/01/0-165-
Poslovno komuniciranje//0/1-33-
Govorni nastop//0/0,5-16,5-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
SlovenščinaZ321,5214,5-
Matematika32,51214,5-
Italijanščina221165-
Angleščina221165-
Umetnost1//33-
Naravoslovje22/132-
Družboslovje22/132-
Športna vzgoja221165-
Predmet 1. letnik (ur)2. letnik (ur)3. letnik (ur) Skupaj ur Maturitetni standard
Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti1/0//33-
Temelji pravne kulture/1/0/33-
Pravno-organizacijski vidiki poslovanja//1/033-
Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovanje trg. podjetja1/11/0/99-
Poslovno računstvo/2/0/66-
IKT0/20/2/132-
Prodaja blaga
Prodajni proces2/02/0,51/0,5198-
Psihologija prodaje/1/01/066-
Poznavanje blaga2/21/21/0264-
Upravljanje z blagovno skupino živila
Upravljanje z blagovno skupino živila/0/10/299-
Odprti kurikul
Upravljanje z blagovno skupino tehnika/0/20/199-
Aranžiranje1/10/1/99-
Varstvo potrošnika1/1//66-
Poslovni bonton2/0//66-
Zdravstvena vzgoja2/0//66-
Družboslovje - stroka//1,5/049,5-
Poslovno komuniciranje//0/133-
Govorni nastop//0/0,516,5-