Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  zimski izpitni rok – februar 2019 

ZADNJI ROK PRIJAVE: petek, 1. 2. 2019

 

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 11. februarja 2019, ob 9.00.

.

USTNI del zaključnega izpita bo potekal po objavljenem razporedu od ponedeljka, 18. 2. do torka, 19. 2. 2019, po razporedu:

Razpored ustnega dela zimski rok 2019

Rezultati zaključnega izpita bodo objavljeni na oglasni deski v avli šole.

 

Koper, 5. 12. 2018

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI